Regulamin adopcji
 • Post category:Wiadomości

REGULAMIN ADOPCJI

Schroniska dla Zwierząt

 „Jasionka”

 • Adopcje przeprowadzane są WYŁĄCZNIE na terenie Schroniska dla Zwierząt „Jasionka”

( wyjątek mogą stanowić adopcję dokonywane przez osoby niepełnosprawne )

 • Zwierzę do adopcji przekazywane jest z książeczką zdrowia, oznakowane mikroczipem, wprowadzanym do bazy danych Safe Animal, kompletem szczepień oraz po wykonanym zabiegu sterylizacji lub kastracji ( zabiegi te dotyczą wyłącznie zwierząt dorosłych i bez przeciw wskazań do ich wykonania ).
 • Adoptujący, zwany dalej opiekunem, musi być osobą pełnoletnią, posiadającą Dowód Osobisty bądź inny dokument tożsamości.
 • Adoptujący, zwany dalej opiekunem, musi posiadać stałe zameldowanie na terenie Państwa Polskiego.
 • Zwierzę jest przekazywane w/w pod opiekę po podpisaniu dokumentu Umowy Adopcyjnej wraz z załącznikiem, przez obie ze stron.
 • Kategorycznie odmawia się adopcji osobą będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 • Kategorycznie odmawia się adopcji osobą mającym w przeszłości konflikt z prawem w zakresie łamania Ustawy o ochronie Zwierząt.
 • Zwierzęta wydawane są nowym opiekunom, odpowiednio przygotowanym do ich transportu.
 1. Kot i inne – pojemnik transportowy dla zwierząt
 2. Pies – smycz, obroża, szelki lub pojemnik transportowy dostosowany do gabarytów psa.
 • Kategorycznie odmawia się adopcji w przypadku nieodpowiedniego transportu dla zwierzęcia tj : klatki metalowe ,klatki drewniane, przyczepy, bagażnik samochodu, skrzynie, pudła, kartony, worki itp.
 • Schronisko dla Zwierząt „Jasionka” zastrzega sobie prawo odmowy adopcji bez podania jednoznacznej przyczyny.