SERDECZNIE DZIĘKUJEMY DYREKCJI, UCZNIOM I WYCHOWAWCOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ im .MARII KONOPNICKIEJ ORAZ ZESPOŁOWI SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEMU W ŚWINICACH WARCKICH, ZA PRZEKAZANE DARY  DLA NASZYCH BRACI MNIEJSZYCH.