Podziękowanie dla BMW DISTRICK ŁÓDZ ŁÓDZKI FANCLUB AUT STREET ŁÓDZ.

Schronisko i Hotel dla zwierząt Jasionka składa serdeczne podziękowania za przekazane dary dla naszych Braci Mniejszych oraz serce okazałe porzuconym zwierzętom.

Cieszymy się, że nie jest wam obcy los zwierząt. Dzięki swojej postawie bezinteresowności i wrażliwości wobec najbardziej potrzebujących pomocy stanowicie wzór dla innych.