W dniu 24.12.2019 biuro adopcji czynne do godz.12.30