BUDOWA

Ostatnie pół roku budowy schroniska dokumentowaliśmy obiektywem aparatu fotograficznego. Oto te migawki.